- Idé, tekst, design og reklame - alt på en plass!

Vår erfaring - din kvalitetsgaranti


Bestillingsskjema:

"Lofoten - en fugleguide i lommeformat" 

Betaling:
1) Boka/bøkene sendes med vanlig post* etter at beløpet er innbetalt på bankkontonr 9713.22.01505. NB: Bøkene sendes så snart beløpet er registrert på konto hos oss. Husk å legge til porto-omkostningene!
*Portoutgifter = kr 27 (1 bok), kr 65 (2 bøker) eller  kr 140 (3-7 bøker).

Eller ...

2) Boka/bøkene sendes i oppkrav. For inntil 2 bøker skal Posten Norge ha kr 72 ,- i portoutgifter pluss kr 74 i oppkravsgebyr, for 3+ bøker tar de kr 244,- inkl porto og oppkravsgebyr.

Navn:
Adresse:
 
Postnr. og poststed:
 
Telefon:
 
Email:
 
Antall fuglebøker á kr 220,-:
 
= tils. kr
Porto, 1 bok kr 27,-, 2 bøker kr 65, 3-7 bøker kr 140,-
Skriv inn summen her:
 
Beløpet er innbetalt vår konto:
 
Jeg ønsker bestillingen sendt i oppkrav:
 
Skriv tallet i ruta. Dette for å unngå spam.
 
Kommentar/spørsmå, eller evt tilleggsopplysningerl:

Trykksakproduksjon - Annonser - Web design - Multimedia
CD-ROM produksjoner - Oversettelse (N/GB) - Digital fotografering

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen

Hit Counter per 29.11.2007