- Idé, tekst, design og reklame - alt på en plass!

Vår erfaring - din kvalitetsgaranti

Oversettelse

DataDesign har vært engasjert i oversettelsesarbeid siden 1985. I tillegg til vanlige oversettelsesoppdrag, slik som bøker, artikler, brosjyrer, forretningsbrev og tekniske dokumenter, har vi også vært engasjert i en del mer spesielle prosjekter innen radio og TV.

Priser for oversettelse:
Kr 1,70 per ord i den opprinnelige teksten. Dette gir en noe lavere pris enn vi hadde tidligere, som var basert på kr 1,45 i den oversatte teksten.
Minstesats for oversettelse er fortsatt kr 400,-
Prisen er eks. mva.

Trykksakproduksjon - Annonser - Web design - Multimedia
CD-ROM produksjoner - Oversettelse (N/GB) - Digital fotografering

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen