Flytte til Sørvågen i Lofoten?

                 
...da kan du få i både pose og sekk!

Framtidsforskerne viser til en ny trend i bosetningsmønsteret hvor flere og flere ønsker å komme seg vekk fra byen og få mer tid til å dyrke egne interesser framfor dagliglivets tjas og mas - det snakkes om å leve offline. På Sørvågen, kan du i så måte få i både pose og sekk! Er du mobil, produktiv og positiv kan du kanskje skape din egen arbeidsplass her - eller ta med deg din gamle. Vi har f.eks. nå fått bredbåndstilknytning her på Sørvågen og ellers i Moskenes kommune, noe som åpner for en rekke muligheter innen databaserte arbeidsplasser. Og når arbeidsdagen er omme, så kan du logge av og gjøre noe helt annet. Forholdene for barnefamilier er meget gode med tilnærmet full barnehagedekning, barne- og ungdomsskole på Sørvågen og trygge oppvekstkår.

La deg inspirere
For mobile yrkesgruper som kunstnere og forfattere er forholdene tilnærmet perfekt her på Sørvågen. Naturomgivelsene har inspirert slike yrkesgrupper gjennom århundrer og det lokale kulturlivet bærer preg av nettopp dette. Det finnes knapt noe bedre sted å finne inspirasjon og arbeidsro enn her - blant stupbratte fjell og storslått natur, fiskevann, små tradisjonelle fiskeskøyter langs kaiene, hyggelige mennesker, og det uendelige havet...

Vi har også behov for en del andre generelle service- og håndverksbaserte yrker. Tar du utfordringen?

Vi trenger bl.a. frisør og rørlegger. Klikk her.