Høgskolestudium i
Miljøbasert reiselivs-og lokalsamfunnsutvikling

Høgskolen i Harstad i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE) tilbyr nå 1-års høgskolestudium i Lofoten:

Miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling

Reiselivet er i rask vekst. Norsk konkurransekraft ligger i distrikt og lokalsamfunn. Framtida krever at vi viser omsorg for miljø og livsform.

Vi tilbyr nå 1-års høgskolestudium i Lofoten med omfattende interaksjon med lokalsamfunn og lokale aktører, i Norges mest spennende reiselivs- og fiskeridistrikt.

Teoretisk-praktisk videreutdanning (20 vt. - 60 ECTS credits)
Grunnlag for opptak: Søkere bør ha interesse for miljø, natur, kultur og reiselivets og IKTs betydning for utvikling av mindre foretak, lokalsamfunn og distrikt. 2 års høyere utdanning eller relevant realkompetanse med min. alder 25 år.

Studiet er aktuelt for arbeid innen administrasjon, planlegging, skole, kultur, miljø, reiseliv mv. i offentlig og privat virksomhet.

Studiested
: Sørvågen, Moskenes i Lofoten.
NB: Utdanningen er nå i gang og 1. året går mot slutten. Utover våren og sommeren 2003 bringer vi en del stoff og utdanningen, FoU-vurderingen av den, studentprosjektene mm på www.distriktsutvikling.no

For nærmere informasjon, klikk på en av linkene nedenfor, eller ta direkte kontakt med oss:
LTE v/ Ottar Schiøtz) Tlf. 76 09 15 55
Høgskolen i Harstad Tlf. 77 05 81 00
E-post: lte@lofoten-info.no / postmottak@hih.no

Informasjon til potensielle studenter og andre interesserte:

Tilbake til "Høgskoleutdanning"

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen og andre tilbud i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no