Miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling
LTE AS

Rorbu- og fiskeværsferie Lofoten - Miljøriktig og bærekraftig turisme
Vi vil verne om våre verdier
- vise omsorg for vår natur, vår livsform og våre gjester ...


LTE / Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen, Lofoten.
Tel. 76 09 15 55 - Fax 76 09 15 66 - Email: lte@lofoten-info.no

Webdesign: DataDesign N-8392 Sørvågen

Hit Counter. . . . . besøk siden 16 februar 2005