Høgskolen i Harstad i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS
Høgskolestudium i Lofoten:
miljøbasert
reiselivs og lokalsamfunns-
utvikling

Norsk - English - Deutsch


Riselivet er i rask vekst. Norsk konkurransekraft ligger i distriktet og lokalsamfunn. Framtida krever at vi viser omsorg for miljø og livsform.

Vi tilbyr 1-års høgskolestudium i Lofoten med omfattende interaksjon med lokalsamfunn og lokale aktører, i Norges mest spennende reiselivs- og fiskeridistrikt.

Teoretisk-praktisk videreutdanning (20 vekttall - 60 ECTS)

Grunnlag for opptak: Søkere bør ha interesse for miljø, natur, kultur og reiselivets og IKTs betydning for utvikling av mindre foretak, lokalsamfunn og distrikt. 2 års høyere utdanning eller relevant realkompetanse med monimum alder 25 år.

Studiet er aktuelt for arbeid innen administrasjon, planlegging, skole, kultur, miljø, reiseliv mv. i offentlig og privat virksomhet.

Studiested: Sørvågen i Moskenes, Lofoten
Søknadsfrist: 15. april 2002
Oppstart: 3. september 2002. Utdanningen går nå mot slutten

Kontakt oss for nærmere informasjon. Fyldigere informasjon og søknads- / interesseskjema finnes for øvrig på:

Høgskoletilbudet i Miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling

Tel. Ottar Schiøtz, LTE, (+47) 76 09 15 55
Høgskolen i Harstad Tlf. (+47) 77 05 81 00
E-post: lte@lofoten-info.no / postmottak@hih.no


ENGLISH
Harstad College (HiH) in collaboration with Lofoten Tourist Enterprises AS
1-year post graduate course in:

Sustainable Tourism and Local Community Development

Venue: Sørvågen i Lofoten
Tuition langauge: Norwegian
1-year theoretical-practical post-graduate course (60 ECTS credist)

Required qualifications: 2 years of higher education, or relevant practice and a minimum age of 25 years.

Ring Mr. Ottar Schiøtz LTE AS at (+47) 76 09 15 55, or
Harstad College (+47) 77 05 81 00

Or see our web site for further information in Norwegian:

Høgskoletilbudet i Miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling


DEUTSCH

Aufnahmebedingung: 2-jähr. höhere Ausbildung oder relev. Realschulabschluß, min. Alter 25 J.,

Tel: 0047-76091555 (Schiøtz) oder HiH, Tel: 0047-77058100 oder

Høgskoletilbudet i Miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling


Back to the Flakstad & Moskenes Home Page.