NORSK TELEMUSEUM, Sørvågen
Tilbake til Startsiden

1861 - Norges første faste fiskeritelegraf

I 1859 skrev oppsynssjef Motzfeldt i sin beretning om Lofotfisket at utbyttet ville ha blitt 25% større om telegrafledningen hadde blitt lagt ut til fiskeværene. Stortinget bevilget penger til en egen telegraflinje for Lofoten.

I1861 stod Lofotlinja ferdig - sjøkabler og landlinjer på 170 km utgjorde landets første telegraflinje utenom hovedtelenettet. Ni fiskevær hadde nå fått telegrafisk forbindelse med hverandre i lofotsesongen: Skrova, Brettesnes, Svolvær, Ørsvåg (flyttet til Kabelvåg i 1862), Henningsvær, Steine, Ballstad, Reine og Sørvågen.

Fiskere på Lofothavet, ca 1910

Norsk Telemuseum, Sørvågen. Postadresse: 8392 Sørvågen, Lofoten
Tel.: 76 09 14 88 - Fax: 76 09 15 66 - E-post: nfmuseum@lofoten-info.no

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen