Besøkstelleren

sørvågen.no / sorvagen.no

Sørvågens egen nettside hadde vel 31.500 besøk i løpet av de tre første driftsårene.
Det betyr ca 10.000 besøkende per år.