Den gamle sykestua

Siden alders- og sykehjemmet ble samlet og flyttet til Reine har den gamnle sykestua stått tomt. Huset disponeres av Norske Kvinners Sanitetsforening, og den framtidige bruken av huset er uvisst. Det finnes en del interessenter - og det har vært snakk om å bruke huset til leiligheter eller i forbindelse med andre typer helsetilbud.

< Tilbake