Næringsgrunnlaget på Sørvågen

Moskenes kommune er i dag en moderne kommune, der fiskeri - primært Lofotfisket som foregår fra januar til april - er hovednæringen, men der reiselivsnæringen er i sterk vekst (se www.lofoten-info.no). Offentlig service, privat service, havbruk og hvalfangst er også næringsområder av stor betydning.

Fiskeriene har vært og er fremdeles grunnlaget for bosettingen i kommunen, og i  Moskenes ligger de tradisjonsrike fiskeværene som perler på en snor, så som Hamnøy, Sakrisøy, Reine, Moskenes, Sørvågen, Tind og Å. Fisket drives for det aller meste med konvensjonelle redskaper og er således både ressursvennlig og bærekraftig. Hovedpåroduktet er tørrfisk, laget på samme vis i over tusen år. Fisken eksporteres til en rekke land, hvor Italia er den største mottaker.

Moskenes har nå egen næringsforening, Moskenes Næringsforening. Daglig leder er Øivind Arntzen.

Kommunikasjonene til Moskenes er etterhvert godt utbygd:

  • Hele året går direkte fergerute fra Bodø til Moskenes. Om sommeren flere ganger daglig. I tillegg går det ferge Bodø-Værøy-Røst-Moskenes. Rutetidene finner du på hjemmesidene til Torghatten Trafikkselskap.

  • Vei- og buss- forbindelsene innad i Lofoten er etterhvert blitt svært gode.

  • Rutetidene for buss finner du på sidene til Nordtrafikk

  • Nærmeste flyplass er Leknes (55 km fra Reine).

  • Flysambandet trafikkeres av Widerøe.

  • Nærmeste hurtigruteanløp er i Stamsund.Hurtigrutens anløpstider finner du også hos OVDS.