Reiselivsskolen i Lofoten

- høgskoletilbud mm

Høgskoleutdanning:
Miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling.
1-årig høgskoleutdanning avviklet på Sørvågen skoleåret
2002-2003 i samarbeid med Høgskolen i Harstad.
Klikk her for informasjon om høgskoleutdanninga.
Ny samfunnsvitenskapelig høgskoleutdanning samt forskningsstasjon på Sørvågen under planlegging.

Annen utdanning:

LTE har drevet med kursvirksomhet siden 1987.
Fagområdene har hovedsakelig vært reiseliv og data, og kursene har hatt en varighet fra 1 – 19 uker.

LTE og Reiselivsskolen i Lofoten er nå oppløst etter 18 års drift.


Reiselivsskolen i Lofoten
LTE AS
8392 Sørvågen
< Tilbake