Bilder fra Heimkommarfesten 2007


Ringdans ble det også ...

Foto på denne siden: Polly og Marte.