Velkommen til Gjestebøkene

Gjestebøkene er først og fremst ment for de som ønsker å sende en hilsen til familie og kjente, og evt til kommentarer av mer generell karakter.
Vennligst merk at vi forbeholder oss retten til å fjerne evt innlegg med utilbørlig innhold!


Vennligst merk at vi har egne sider for kunngjøringer som er av allmenn interesse - og bl.a. lag og foreninger er velkomne til å bruke disse for å gjøre sine aktiviteter kjent.  Klikk her for vårt tilbakemeldingsskjema og send meldingen til oss, så skal vi legge den ut på siden for Lokale meldinger.

Klikk på gjesteboka du ønsker å lese eller skrive deg inn i:
 

Gjestebok: Opprettet 29. november 2007, med siste innlegg  øverst.
 

Foto: Robert Walker