Bredbånd (ADSL/SDSL) nå tilgjengelig på Sørvågen!

LofotNett og Catch Communications tilbyr nå bredbånd til atskillig mer "rettferdige" priser enn tidligere. Nedenfor står prislisten til LofotNett. Ønsker du raskere internett, er det bare å ta kontakt med Bengt på tel. 760 56 442, eller gå inn på www.lofotnett.no

NB: Prisene nedenfor er eks. moms! Prisene under streken gjelder for bedrifter.

Produkt Etablering Abonnement
ADSL Internet Privat 384/128  1609   322  
ADSL Internet Privat 435/192  1609   362  
ADSL Internet Privat 652/256  802   402  
ADSL Internet Privat 850/384   995   549  
ADSL Internet Privat 1000/384  802   362  
ADSL Internet Privat 1300/384   802   402  
ADSL Internet Privat 1700/512  399   443  
ADSL Internet Privat 2100/512  0   523  
ADSL Internet Privat 2500/512  0   604  
ADSL Interne Privat 3000/512  0   725  
SDSL Internet Privat 704/704  1609   644  
SDSL Internet Privat 144  2661   402  
SDSL Internet Privat 256  2661   564  
SDSL Internet Privat 512  2661   564  

ADSL Internet Bedrift 435/128  2500   990  
ADSL Internet Bedrift 850/384  2500   1290  
ADSL Internet Bedrift 1300/384  2500   1590  
ADSL Internet Bedrift 2100/512  2500   1890  
ADSL Internet Bedrift 3000/512  990   1990  
ADSL Internet Bedrift 1000/384  1490   1190  
SDSL Internet 144   4900   990  
SDSL Internet 256  4900   1490  
SDSL Internet 512  4900   1900  
SDSL Internet 1024  1490   1490  
SDSL Internet 1536  4900   3450  
SDSL Internet 2048   990   1990  
SDSL Internet 4000  4990   4000  
SDSL Internet 6000   4990   6000  
SDSL Internet 8000   4990   8000