Brødrene Arntzens fiskebruk, Sørvågen

I 1832 kjøpte Anders A. Arntzen fiskeværet Sørvågen i Lofoten og bygde det opp som handelssted med eget fiskemottak. I dag drives det 1500m2 store fiskemottak av  familiens 5. generasjon, ved Øivind M. Arntzen.

I tillegg til et konvensjonelt fiskebruk med 8 heltidsansatte + sesongarbeidere, driver Arntzen også krambu, materialutsalg, slip, og rorbuer.

Stedet Sørvågen drives nærmest fortsatt som et gammelt handels-sted. Bedriften har også lokaler på Å i Lofoten med bl.a. tørrfisklager.

Klikk her hvis du vil vite mer om Brødrene Arntzen.

< Tilbake