Sørvågen  Vel

Sørvågen-prosjektet har fått ei styringsgruppe bestående av 6 personer som forvalter midlene som kommunen har bevilget til prosjektet. Styringsgruppa behandler saker som det jobbes med i forbindelse med prosjektet. Den ene saken gjelder opprettelse av et andelslag eller en velforening som skal bidra på forskjellige vis til en sunn og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet Sørvågen.

Slik tenker vi oss Sørvågen Vel:

Det er flere måter å få inn penger til dette formålet. I tillegg til medlemskontingenten, kan man tenke seg salg av diverse produkter hvor fortjenesten går til foreningen. Eksempler på dette kan være et hefte om Sørvågen eller en CD-ROM som selges til alle som interesserer seg for Sørvågen og Lofoten, såvel turister som lokalbefolkningen. Flere forslag? Klikk deg på linken "Noe på hjertet?" og si din mening om denne ideen.

Kunne du tenke deg å være med og starte opp Sørvågen Vel? Ta kontakt med oss, klikk her.

Kunstneren Else-Maj Johansson har bidratt med et litografi som andelsbrevet/medlemsbeviset skal smykkes med. Alle som melder seg inn i laget innen en viss tid blir med i trekningen om litografiet. Vinneren får den til odel og eie.


 


 


Den anerkjente svenske kunstneren Else-Maj Johansson, nå bosatt på Sørvågen, har donert dette litografiet til Sørvågen Vel. Når laget har vært i drift ei stund, skal det foretas en trekning om litografiet. På denne måten kan Sørvågens venner støtte lokalsamfunnet samtidig som de har mulighet for å vinne dette vakre kunstverket.