Fraflyttede fiskevær og gårder


En rekke små fiskevær og gårder ble fraflyttet i begynnelsen og midten av forrige århundre.Dette på grunn av vanskelige havneforhold og ikke muligheter for veiforbindelse.

Flere av disse stedene kan du oppleve på de mange organiserte båtturene (se Organiserte -båtturer.)


Tilbake til Innholdsfortegnelsen.

Copyright: Lofoten Tourist Enterprises AS, 1997