LOFOTODDEN NASJONALPARK

 

- noen spørsmål og svar
 

Debatten er kommet i gang om Lofotodden nasjonalpark og forstudiet til konsekvensanalyse. Vi oppfordrer alle til å lese dette forstudiet som ligger på kommunens hjemmeside.
Debatten har gått på www.lofoten-info.no/nasjonalpark, i samtaler, på Facebook og i avisene. Nedenfor svarer vi på en del av spørsmålene som er kommet fram. Sidetallet i parentes nedenfor viser hvor i forstudiet du finner mer informasjon om hvert tema.

Moskenes kommune tok initiativ

I 2007 vedtok Moskenes kommunestyre å starte utredning av Lofotodden nasjonalpark.
Etter folkemøte i 2008 bestemte kommunen å innhente mer kunnskap. Forstudiet forelå den 31. januar 2012. Saken legges fram på folkemøte den 17. april, og for kommunestyret den 26. april.
(Se side 7)

Hvorfor vil kommunen utrede nasjonalpark på Moskenesøya?

1. For å verne om natur, kultur og friluftsliv som grunnlag for bosetting og styrking av lokalt næringsliv.

2. Fordi en nasjonalpark kan gi oss bedre muligheter til å styre og beskytte bruken av våre arealer, først og fremst til gagn for de to hovednæringene; kystfiske og reiseliv.

3. Fordi en nasjonalpark kan gi oss mer oppmerksomhet og høgre status – og motivere til økt statlig, fylkeskommunal og privat investeringslyst i Moskenes.

4. Fordi vi kan bruke en nasjonalparkstatus til å legge grunnlag for nye varige arbeidsplasser innen forvaltning, utdanning, forskning og kunnskapsformidling.

Ifølge «Lokal Agenda» vil kommunen prioritere

a. de virksomhetene som sikrer og skaper flest varige lokale arbeidsplasser

b. de virksomhetene som gir de største økonomiske ringvirkningene lokalt

c. de virksomhetene som ivaretar miljøet og gagner vårt øvrige næringsliv.

(Se side 14-16)

Klikk her for mer ... | STARTSIDEN

Klikk på bildet til høyre for å laste ned PDF'en "Lofotodden nasjonalpark - Forstudium til konsekvensanalyse". Fila er på 1,63 Mb.

Evt kommentarer kan sendes per epost til prosjektleder Ottar Schiøtz.
 

Nyheter

Debatt

Reiselivsinfo

Lofotodden National Park, Moskenes, Lofoten Islands, Norway