LOFOTODDEN  NASJONALPARK

 

Siste nytt om Lofotodden nasjonalpark
 
26. jan 2012 Lofotodden nasjonalpark ble behandlet i Moskenes kommunestyre . Prosjektleder Ottar Schiøtz var til stede og orienterte om bakgrunnen for nasjonalparken.

Kommunestyret vedtok mot en stemme å delegere avgjørelsesmyndighet til formannskapet.
 

13.feb 2012 Forstudiet behandles i formannskapet. Dersom det blir vedtatt, sendes saken over til Fylkesmannen for konsekvensanalyse med tanke på opprettelse av nasjonalparken.
 
13.feb 2012 Saken ble debattert i formannskapet og besluttet sendt tilbake til kommunestyret. Dette pga at saken er såpass viktig for kommunen, og at kommunestyret ved forrige behandling ikke fikk tilstrekkelig tid til å lese sakspapirene.Videre så er det en del momenter som trenger ytterligere belysning.
 
17. april 2012 Det jobbes med å arrangere et folkemøte 17. april på Reine kultursenter. Sannsynlig tidspunkt er kl 18.00. Det tas sikte på å invitere folk fra Universitetet i Nordland, Fylkesmannen og Norges foreløpig eneste kystnasjonalpark i Valer.
Bakgrunnsstoff om Lofotodden Nasjonalpark kan fåes ved å laste ned PDF'en fra spalten til høyre (klikk på bildet).
Svar på en del viktige spørsmål får du her.
 
17. april 2012 Folkemøtet ble avholdt. Tilstede var Allan Sande fra Universitetet i Nordland og Roar Høgsæt fra Fylkesmannen. Ordføreren i Moskenes ledet møtet i et fullsatt Reine kultursenter. Det var lite motstand mot parken blant de tilstedeværende, selv om en del kritiske spørsmål ble stilt.
 
26.april 2012 Saken behandles i kommunestyret. Her forventer man et endelig ja eller nei til konsekvensanalyse.
 
26.april 2012 Moskenes kommunestyre vedtok et ja til konsekvensanalyse vedr. Lofotodden Nasjonalpark. Vedtaket inneholdte en del betingelser og presiseringer, samt at kartgrensen ble noe justert i forhold til kartet i Forstudium til konsekvensanalyse. Trolldalsvannet ble tatt ut av utredningsområdet pga av et ønske fra vannverket, mens grensen fortsatt skal ligge ved Å, slik at parken gjøres lett tilgjengelig for besøkende. Mer om dette senere.


TILBAKE TIL STARTSIDEN

Nyheter

Reiselivsinfo

Moskenes kommune

Kontakt prosjektleder Ottar Schiøtz.