LOFOTODDEN  NASJONALPARK

 

Bakgrunn for ønsket om nasjonalpark

I juni 2007 fattet Moskenes kommunestyre vedtak om å starte utredning av nasjonalpark på Lofotodden og yttersida av Moskenesøy.
De politiske partigruppene i Moskenes har per 01.01.2012 programfestet at man ønsker å videreføre arbeidene med Lofotodden nasjonalpark og Lofoten Malstrømsenter / Lofoten nasjonalparksenter.
Blir Lofotodden nasjonalpark realisert, vil den bli Nord-Norges første kyst-nasjonalpark mot åpent hav. Alle som er berørt eller har meninger om forstudiet til forvaltningsplanen er velkomne til å uttale seg.

For fyldig informasjon om nasjonalparksaken, klikk på bildet til høyre for å laste ned PDF'en "Lofotodden nasjonalpark - Forstudium til konsekvensanalyse". Fila er på 1,65 Mb og er sist oppdatert 6. feb. 2012. Noen spørsmål og svar finnes her.

Evt kommentarer kan sendes per epost til prosjektleder Ottar Schiøtz. Det er også mulig å legge inn kommentarer på vår debattside.

Disse nettsidene oppdateres etter hvert som saken utvikler seg.

Nyheter

Debatt

Reiselivsinfo

Moskenes kommune

Lofotodden National Park, Moskenes, Lofoten Islands, Norway

Webdesign: www.datadesign.ws