LOFOTEN  TOURIST  ENTERPRISES  AS 
N-8392 Sørvågen, Lofoten Islands, Norway.

Firmaet er nå nedlagt etter 18 års drift. Virksomheten er overtatt av nye, yngre krefter. Klikk her for mer informasjon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Web:
www.lofoten-info.no - E-mail: lte@lofoten-info.no

(Established 1987)

Tilbake ...

 


Målsettinger

Vi vil verne om våre verdier
vise omsorg for vår natur
vår livsform og
våre gjester

Vårt område skal utvikles til et "grønt reisemål" med natur- og kulturvennlig turisme. Vi vil sette inn tiltak for å hindre at denne attraktive og sårbare delen av Lofoten om få år ligger igjen som et "utbrent" reisemål.” Lofotens reiselivsframtid, ligger i å verne om og satse på det ”ekte og unike”. Gjennom en bærekraftig bruk av natur, kultur og menneskelige ressurser, kan vi utvikle en konkurransedyktig, sterk og lønnsom helårs reiselivsnæring.

”Vi velger selv våre gjester”.
Vår natur, kultur og egenart blir stadig mer attraktiv. ” Aktivitets-, lærings-, helse- og opplevelsestilbud knyttet til "det rene, det skjønne, det spesielle, det ekte og det opprinnelige" ønskes i stadig sterkere grad av de reisende. Å ta vare på miljø og særpreg sammenfaller derfor godt med ønsker i markedet. Dette vil vi ta hensyn til under utviklingen av «vårt reiselivsprodukt» som tilbud til «våre gjester».

Vi tenker og handler langsiktig:
• lokalsamfunnene må selv styre utviklingen
• vi vil sikre lokal kontroll over vårt areal
• vi vil motstå faren for overavhengighet av turistmarkedet
• reiselivet skal bidra til styrking av fiskeri, jordbruk og andre næringer

 

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen