LOFOTEN  TOURIST  ENTERPRISES  AS 
N-8392 Sørvågen, Lofoten Islands, Norway.

Firmaet er nå nedlagt etter 18 års drift. Virksomheten er overtatt av nye, yngre krefter. Klikk her for mer informasjon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Web: www.lofoten-info.no - E-mail: lte@lofoten-info.no

(Established 1987)

Tilbake ...

 
 

Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE)
ble stiftet i august1987 med 14 lokale aksjonærer.

Miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling ble fra starten selskapets hovedarbeidsfelt. LTE har gjennom disse årene initiert og ledet en rekke lokale og regionale utviklingstiltak med utgangspunkt i Vest-Lofoten.


Idebakgrunn

Vår natur og kultur er attraktiv men også sårbar. Nordnorsk natur, kultur og egenart vil i framtiden oppsøkes av stadig flere reisende fra andre deler av verden – en utvikling som startet for mer enn 100 år siden.

Målrettet arbeid vil føre til at Lofoten opparbeider seg en posisjon som en av landets mest spennende og attraktive «reiselivsmagneter». Dette vil styrke lokale virksomheter på alle plan og bidra til å bremse effekten av en omfattende nasjonal sentralisering. Men skal vi hevde oss i den framtidige konkurransen om turistene, må turismen baseres på en bærekraftig bruk av natur, kultur og menneskelige ressurser.


Økologi/økonomi/bosetting - en viktig kobling
Å ta vare på en levende, desentralisert bosetting er det beste miljøvern. Vi må erkjenne at den lokale bruker også er den beste verner ut fra sine kunnskaper og århundrelange tradisjoner.
Er vi økonomisk, sosialt og kulturelt avhengig av en ressurs, vil vi lettere påta oss rollen som voktere og vernere av denne ressursen. Dette gjelder kystfolkets og kystfiskernes forhold til fiskeressursene og bygdefolkets og den lokale turistverts forhold til det miljøet som omgir dem - og som deres gjester betaler for å oppleve.

Dette betyr at en desentralisert bosetting bidrar til bevaring av miljøkvaliteter som så vel fiskeriene som reiselivet er fullstendig avhengige av.
 

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen