Biografi Kystens vokter

Multikunstner

HJEM...Generalsekretær Turid Ringstad, i Norges Kystfiskarlag mottar “Kystvokterprisen” 2006

Sammen med Per-Kaare Holdal og Astrid Arnøy startet han grasrotbevegelsen Lofoten mot Sellafield. Ti år etter at uslippene ble startet – ti år med utredninger, diskusjon, forhandlinger, aksjoner, folkelig engasjement og politisk press – vant miljøargumentene frem, og Røde kunne erklære; ”Together we did it!”. I 2005 arrangerte Johs Røde sammen med kunstnerkolleger, seminar i Stamsund under parolen “Kunstnere mot olje”. Protestaksjonen munnet ut i en erklæring. Vedtaket ble overlevert miljøvernministerens kontor.


 Vinteren 2006 ble “- voktere av vår felles Blå Åker” stiftet, for utvikling og bevaring av kystkulturen - livet ved, på og i havet. Den kjente operastjernen Elisabeth Norberg Schultz er vokternes høye beskytter. Vokternes mål er å bevare kysten fri for utslipp av olje og gass, samtidig som det satses sterkere på fornybar og miljøvennlig energi i dette området. Sammen med dr. B, Knut Ivar Johansen og Per-Kaare Holdal er Johs arrangører av et årlig vokterseminar på sommeren i Lofoten. Mer om dette kan leses på:
http://www.lofoten-online.no/blaaker/vokter.pdf

I forbindelse med Johs Rødes Jubileumsutstillingen 22.07. 2006 arrangerte “vokterne” seminar på Ramberg rundt “Blå Åker” temaet. Her deltok naturvernorganisasjoner, lokal-, fylkes- og stortingspolitikere til debatt omkring kystens fremtid. Det er som nevnt et mål at det skal bli en årlig voktersamling i Lofoten.

 


     
Design: Frid Arntzen, FORMa. Teknisk utførelse: DataDesign, Robert Walker. Optimalisert for Internet Explorer ver. 6.