Biografi Kystens vokter

Multikunstner

HJEM...


Ikke en av mine tårer skal dem få

Utdrag fra forordet til Nina P. Mølmann/Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms:
I alt ble rundt 50 000 mennesker evakuert fra Finnmark og Nord-Troms i 1944, mens ca. 25 000 overvintret i huler og gammer. Det er rimelig å anslå at bortimot en femtedel av de evakuerte var barn. Med andre ord vokste mellom 10 000 og 15000 barn opp med krig og okkupasjon som en utrygg ramme. Disse barna fikk på dramatisk vis livene omsnudd da de måtte flykte sammen med sine kjære, mens alt de eide sto i brann. Okkupasjonsmaktens siste desperate overgrep mot befolkningen i nord ble for disse barna et brutalt og sentralt minne fra barndommen. Evakuering var ikke et fremmedord som måtte forklares, men et begrep, ladet med individuelle opplevelser, følelser og tanker.

Utdrag fra professor Mads Gilberts etterord:
Johs Rødes bok er et umistelig stykke erfaringslæring om å overleve krig, okkupasjon, evakuering og gjenreisning. Hans gripende gjenfortelling av barnets verden i et utbrent og krigsherjet Finnmark, evakuering og hjemkomsten til ruinene av hans egen bygd forteller oss minst to viktige ting: Barn kan overleve det utrolige når bare noen grunnleggende faktorer er tilstede. Krise kan gi vekst, selv de mest brutale traumer kan gi energi til ny vekst og ukjent styrke.
Johs var heldig og hadde en sterk og varm familie rundt seg. Fortellingen hans om foreldrene og søsknene er historien om en ganske normal, hardt arbeidende familie, som under enkle kår ivaretar hverandre og gir barna trygghet og kjærlighet, selv under de vanskeligste forhold. For barn er dette helt avgjørende for overlevelse og vekst. Johs Rødes levende fortelling om familielivet under ekstreme forhold viser nettopp dette: At vi først og fremst har - og trenger - hverandre når krisen rammer. For kriserammete barn er familiens nærvær fundamentalt og avgjørende. Som venn, nabo eller profesjonell omsorgsarbeider er dette budskapet av største betydning: Vi må gjøre alt vi kan for å legge til rette for familiens egen mestring, for at de voksne kan ta vare på egne barn, og vi må respektere familiens kultur og situasjonsforståelse. Vi skal selvsagt støtte de kriserammete familiene, men ikke overta eller gjøre forsøk på å erstatte familiene og de sosiale nettverkene med profesjonelle nettverk og busslaster med velmenende, men kontraproduktive «krisespesialister» . (- - -)
Johs Røde er et levende og sterkt eksempel og symbol på nettopp dette: Krise kan gi vekst. Gjennom sitt utrettelige kunstneriske arbeid har han gitt oss tilbake mangedobbelt av det man kanskje ville tenkt, når den stamme vesle karen strevde seg gjennom livet som evakuert og seinere i brakken familien levde i de første årene etter krigen. Gjennom sitt brede samfunnsengasjement har Johs Røde også lagt grunnlag for fortsatt vekst i Nord-Norge. Han hai kjempet mot miljø-ødeleggelser, sentralisering og urett.
Denne kraften har han nok også hentet fra sine barndoms år. Velger du de svakes side velger du alltid rett, og det valget har alltid vært tydelig for Johs Røde. Derfor gir boka også en annen viktig nøkkel: Det langsiktige, positive perspektivet vi må ha på de som helt uforskyldt rammes av krig og okkupasjon.


 

Tilbake til boka.

 

     
Design: Frid Arntzen, FORMa. Teknisk utførelse: DataDesign, Robert Walker. Optimalisert for Internet Explorer ver. 6.