"Skaperverkets morgendag"  42 x 44 cm - Kr. 23.000,-