”Ved urnomadens-skreiens- vandringsveg” 83 x 53 cm