Biografi Kystens vokter

Multikunstner

HJEM...


Johs Røde er født i Langfjordbotn i Alta, i 1936.
Han er utdannet formingslærer med hovedfag i metall, tresløyd, tegning, keramikk
og kunsthistorie, og startet med produksjon av reiseminner/suvenirer fra 1960.
Ca 1970: DU-stipend for videreutvikling av reiseminner
1982: Deltok på ”Nord-Norsken” – landsdelens egen Høstutstilling.
Kongens fortjenestemedalje i sølv
Draugen-prisen – en lokal utmerkelse Bellonas æresdiplom
2006: Flakstad kommunes kulturpris

Johs Røde har utsmykket en rekke offentlige bygg:
Stamsund Kirke - arbeider i stål og farget glass.
Døvekirken i Stavanger – vindusutsmykning i blyglass Valberg Kirke
Moskenes Fiskeindustri - Stålarbeider
NOFUS – kontorer, Leknes - Stålarbeider
Sparebanken Nord-Norge, Ramberg - Stål og glass
Bårehuset, Flakstad kirkegård - Furu, stål og glass
Ørnes menighetshus, Mosvolldalen - Altertavle i stål og glass
Domus kafeteria, Svolvær
Syke- og alderheimene på Napp, Skjelfjord, Reine og Røst
Minnebauta - “Fredrik Høvedsmann”, Røst
Flakstad kommunesenter, Ramberg
Rådhuset, Vestvågøy kommune, Leknes
Vestvågøy næringshage, Leknes
Interiørsenteret, Leknes 

 

 

 

 


 

 

 


   
     
Design: Frid Arntzen, FORMa. Teknisk utførelse: DataDesign, Robert Walker. Optimalisert for Internet Explorer ver. 6.