Målsettinger / Strategi
Reiselivsutvikling i Lofoten 1987 -1997

1.0 Innledning

2.0 Grunnlag for målsettinger og strategivalg

3.0 Målsettinger

  3.1 Hovedmål - tiltak og resultater
  3.2 Delmål - tiltak og resultater

4.0 Produktet og gjestene

  4.1 Vårt reiselivsprodukt - tiltak og resultater
  4.2 Våre gjester - tiltak og resultater

5.0 Status

6.0 Det miljø- og distriktspolitiske perspektiv

  6.1 Økologi / økonomi - en viktig kobling
  6.2 Miljø og reiseliv - en begrepsutvidelse
  6.3 Sikring av bosetting og livsform
  6.4 Desentralisert bosetting - en forutsetning for reiselivet
  6.5 Og reiselivet - en forutsetning for bosettingen
  6.6 Desentralisert og demokratisk eierstruktur - et viktig element i norsk reiseliv
  6.7 Formidlingen; - kunnskap, forståelse og respekt for vår livsform

7.0 Videreføring

Tilbake til idegrunlaget

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no