1.0 INNLEDNING

"Fiskeværsriket" Moskenes/Flakstad i Vest-Lofoten har de siste 10 årene oppnådd en posisjon som en av landets mest stabile og attraktive «reiselivsmagneter». Området har i stor grad fungert som studieområde og veiviser for andre områder og utdanningsinstitusjoner innen kulturriktig og bærekraftig reiselivsutvikling. Besøkstallet i sommermånedene har de siste årene vært høyt og stabilt.

Det er ingen selvfølge at denne utviklingen fortsetter. Kun et bevisst og målrettet lokalt engasjement vil kunne sikre områdets posisjon i framtida - til nytte for regionen, fylket og landet.

Området har nå i alt 54 rene reiselivsforetak og 30 direkte reiselivsavhengige bedrifter. Kun 4 kan anses som mellomstore bedrifter - de øvrige er små og bittesmå. En stor del av befolkningen er knyttet opp til reiselivet i sommersesongen, og en del ellers i året.

Det ble i perioden satt iverk tiltak for å unngå at denne attraktive og sårbare delen av Lofoten om få år ville bli liggende igjen som et "utbrent" reisemål.
Man mente nasjonen vil ha mye å vinne ved at kommunene ble gjort i stand til å mestre problemene i dette begrensede turistmålet, og at dette ville bidra til å hindre svekkelse av Norges "grønne" profil.

Det ble derfor fra 1994 opprettet et offentlig reiselivsfond der Kommunal- og Arbeidsdepartementet og kommunene sammen dekket utgiftene.

Det ble for øvrig etablert et felles kontor for reiselivsutvikling i kommunene Moskenes og Flakstad.

Fondet og utviklingsarbeidet ble fra 1996 videreført gjennom samfinansiering mellom kommunene, den lokale reiselivsnæringa og Nordland Fylkeskommune.

Tilbake til Målsetting / Strategi / Reiselivsutvikling


Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no