Hvorfor Sørvågen i Lofoten?

Sørvågen - og Moskenes kommune - kan vise til lang erfaring og interessante resultater innen utdannings-, reiselivs-, kultur- og lokalsamfunnsutvikling i perioden 1973 – 2000.

Reiseliv
Sterk miljøbasert reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling i perioden 1987-2000;
Miljøbasert reiselivsutdanning og kompetanseheving, miljøbasert produktutvikling, miljøbasert profilering, modell for organisering og styring av reiselivet).

IT
Kursvirksomhet på grunnskole- og høgskolenivå, samt AMO i perioden 1984-2000.

Skole og kultur
Skoleutvikling og utvikling av kulturinstitusjoner i perioden 1977-2000.

Lofoten Tourist Enterprises (LTE) opprettet 1987, besitter solid pedagogisk kompetanse- og lang samarbeidserfaring (1987- 2000) innen skole, kultur, næringsutvikling og annen samfunnsbyggende virksomhet i sitt distrikt:
Figuren viser LTE's nettverk av samarbeidspartnere.
Tilbake til "Lokalisering"

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no