Samlinger

1. samling

 • Introduksjon til studiet og prosjektarbeidet.
 • Lokalsamfunn, natur, kultur/historie
 • Introduksjon til området (prosjekter) -ekskursjoner
 • Metode

2. samling
 • Valg av prosjektarbeid.
 • Lokalsamfunn, natur, kultur/historie
 • Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling
 • Metode
 • Praktisk forberedelse til prosjektarbeidet
3. samling
 • Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling
 • Markedsføring, formidling, IKT, e-handel
 • Metode

4. samling

 • Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling
 • Markedsføring, formidling, IKT, e-handel
 • Metode

5. samling

 • Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling
 • Markedsføring, formidling, IKT, e-handel
 • Metode

6. samling

 • Oppgave-seminar

Det tas forbehold om mindre endringer.

Studiested: Sørvågen, Moskenes i Lofoten.

Kontakt: LTE v/ Ottar Schiøtz, telefon: 76 09 15 55
eller Høgskolen i Harstad, telefon: 77 05 81 00.
E-post: lte@lofoten-info.no eller postmottak@hih.no

Bilde: Fra Refsvikhula på yttersia av Moskenesøya. Her finnes 3000 år gamle hulemalerier.
Båtturer hit på sommerstid fra Sørvågen/Å/Reine.

Tilbake

Utsikt vestover fra Sørvågen.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no