Studieårets forløp

Studiet avvikles med til sammen 6 samlinger à ca. 5 dagers varighet - fire samlinger i løpet av høsten og to til våren, med bidrag fra profilerte forelesere og fagekspertise. Det legges opp til arbeid mellom samlingene.

Størstedelen av prosjektarbeidet er lagt til vårsemesteret.

Det arrangeres forelesninger, studieturer og seminarer m.m. mellom samlingene for studentene i Gruppe 1. Studentene i Gruppe 2 får anledning til å delta.


Fag Undervisningstimer Vekttall
Lokalsamfunn, natur, kultur/historie 30 3
Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling 40 4
Markedsføring og e-handel 30 3
Metode 30 -
Prosjektoppgave 30 10
Til sammen 160 20

Glimt fra kurslokalene på Sørvågen

Click her for å fortsette...
Tilbake


LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no