Raske endringer i internasjonalt reiseliv og strukturendringer i distriktene stiller Norge overfor nye og spennende utfordringer. Dette gir studentene mulighet til å studere og "forske" på noe nytt og annerledes.

Prosjekt

Studiet er en del av et unikt prosjekt med forankring i sentrale utfordringer. Formidling og spredning av kunnskap og kompetanse utgjør en viktig del av studieopplegget og studentprosjektene.

De politiske målsettingene om reiselivsnæringen som en distriktsnæring og kunnskap om turismens innvirkning på miljøet legges til grunn for studiet. Ytre Lofoten er ett av de områdene hvor man gjennom flere år spesielt har fokusert på disse forholdene.

Studiet benytter reiselivsfaglig kompetanse i kombinasjon med annen kompetanse til praktisk utvikling av desentralisert og verdibasert reiseliv.

Steder i Lofoten og andre distrikter skal tilføres faglig kompetanse, kreativitet og stimulans for utvikling av lokalsamfunn og bedrifter. Studiet skal gi overføringsverdi både nasjonalt og internasjonalt.

Mål

Hovedmålet for studiet er å frambringe kandidater med høy teoretisk kompetanse som kan omsettes i innsikt og praktisk erfaring. Studiet skal øke kompetansen i og om lokalsamfunn og bidra til bedre lønnsomhet og miljøvennlig utnyttelse av natur- og kulturressursene i reiselivet.

Målgrupper

Studiets primære målgruppe er mennesker som ønsker å delta i utvikling av lokalsamfunn med reiseliv som basis og som tar sikte på arbeid innen administrasjon, planlegging, skole, kultur, miljø, reiseliv m.v. i offentlig og privat virksomhet.

Det forutsettes at søkere har interesse for:

a) bruk og forvaltning av natur- og kulturressurser i lokalområder,

b) å tilegne seg reflekterte holdninger og verdisyn på dette området,

c) reiselivets og IKTs betydning for utvikling av mindre foretak og lokalsamfunn.

Søkere bør ha to års høyere utdanning - eller relevant realkompetanse med min. alder 25 år.

Click her for å fortsette ...

Tilbake


LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no