NORSK TELEMUSEUM, Sørvågen
Sørvågen i Lofoten er knyttet til 5 merkeår i europeisk og norsk telegraf-, radio- og telefonihistorie.
Norsk Telemuseum Sørvågens første utstillinger ble åpnet 1. mai 1996,  90 år etter at Nord-Europas første og verdens andre faste trådløse telegraf ble tatt i bruk her.


Klikk på årstallene eller
øvrige lenker:

1861 Norges første faste fiskeritelegraf, Lofotlinja
1906 Nord-Europas første faste trådløse telegraf
1908 Norges første faste skipstelegraf (radiotelegrafi)
1928 Norges første faste trådløse telefoniforbindelse (radiotelefoni)
1946 Norges første faste desimeter radiolinjesamband

OMVISNING PÅ MUSEET
Mer tekstinfo
Telemuseer i Norge
Andre museer og lenker

Last ned vår brosjyre
(PDF, 397kb)
Historisk liste over ansatte
Virtuelt besøk på Telemuseet
Vi kan gjerne undres over
at det i vårt steinete langstrakte land i Europas utkant kan tilbys teletjeneste av fremste klasse.

Og mange vil spørre seg hvorfor det på Sørvågen vest i Lofoten - i utkant-Norges kanskje mest ville og forrevne klippelandskap, ble skrevet særdeles viktige kapitler i norsk og europeisk telehistorie.

Eller kan nettopp denne utilgjengelige naturen forklare hvorfor Norge i dag er blant de fremste i verden innen teleteknisk utvikling?

Sørvågen telegrafstasjon og Sørvågen Radio har fått stor oppmerksomhet gjennom vår 150 år lange "tele-historie".

Museets hovedtema: Den tekniske, sosiale og kulturelle utviklingen som fulgte av telegrafens etablering i Lofoten - med særlig vekt på kvinnenes betydning og rolle.

Innhold: Utstillinger, fotogalleri, kultursti og studierom med arkiv i restaurert telegrafbestyrer-leilighet.


Norsk Telemuseum, Sørvågen. Postadresse: 8392 Sørvågen, Lofoten
Tel.: 76 09 14 88 - Fax: 76 09 15 66 - E-post: nfmuseum@lofoten-info.no

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen