VELKOMMEN TIL
FLAKSTAD & MOSKENES


Kjære Gjest,

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til våre kommuner. Moskenes og Flakstad kan by på vakker natur, stupbratte fjell, hav og fiske, og et koselig og tradisjonsrikt miljø som vil danne rammen omkring din ferie her hos oss. Vår reiselivsnæring er bygget på vår natur, kultur og egenart. Vi henstiller til deg som feriegjest hos oss om å hjelpe til med å ta vare på vår sårbare natur.

Bevaring av lokalt særpreg ser vi som viktig for både fastboende og gjester. De fleste reiselivsbedriftene våre er små og eies av lokale familier som ønsker dere velkommen til å bo og spise i originalt og tradisjonsrikt miljø.

Ha en riktig god ferie, og velkommen igjen.

Stein Iversen               
(Ordfører i Flakstad)

Lillian Rasmussen  
(Ordfører i Moskenes)


Tilbake til innholdsfortegnelsen

Copyright: Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE), 1998