7.0 VIDEREFØRING

Denne banebrytende reiselivssatsingen i Vest-Lofoten har allerede gitt viktige innspill til en natur- og kulturvennlig reiselivsutvikling regionalt og nasjonalt.

Skal effekten av satsingen sikres, må arbeidet føres videre i sin fulle bredde. Verdifulle erfaringer og innarbeidde holdninger og kompetanse må nyttes i dette arbeidet.

Sørvågen 2.2.98

Ottar Schiøtz

Tilbake til Målsetting / Strategi / Reiselivsutvikling

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no