5.0 STATUS

STERK STIGNING I TURISTTRAFIKKEN

Området har de siste 10 årene hatt en mangedobling av turistrafikken.

Fergetrafikken: Moskenes havn ble fra 1991 Lofotens innfallsport i vest. Fergeforbindelsen Bodø-Moskenes blir benyttet i økende grad, og fram til 1994 ble stadig flere ferger satt inn sommerstid. Det siste året er også forbindelsen styrket på helårsbasis.

Fra 1994 til 1995 kunne fergesambandet vise til en trafikkøkning med hele 25 % - dette på tross av stabil kapasitet i forhold til året før. Som ett av få samband har det også i 1997 hatt en betydelig trafikkøkning.

Turistkontoret: Moskenes turistkontors statistikk for 1995 - 97 viser at man med sine vel 15.000 registrerte besøk per år er ett av fylkets aller best besøkte turistkontor.


ATTRAKTIV MEN SÅRBAR

Den store gjennomgangstrafikken sammen med et høyt antall ligge-stille-turister skaper fortsatt press- og slitasjeproblemer i dette attraktive og sårbare reisemålet - problemer som disse to småkommunene ikke alene er i stand til å løse.

Skal man lykkes i å opprettholde og videreutvikle området som et reisemål med natur- og kulturvennlig turisme, er det sterkt påkrevet med et betydelig engasjement fra storsamfunnet.

Det vil selvsagt ha vesentlig betydning for Lofoten og for Norge som femtidig miljøvennlig reisemål at man her lykkes med de tiltakene som iverksettes.

Den særdeles kraftige stigningen i turisttrafikken i perioden 1990 - 93 skapte sterk frykt for overbelastning av miljøet. Etter at trafikken stabiliserte seg fra 1994 har man i rimelig grad gjennom tiltak reparert og begrenset vesentlige miljøskader.

Tilbake til Målsetting / Strategi / Reiselivsutvikling

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no