Skole, kultur og reiseliv: Lokalsamfunnsutvikling i
Moskenes 1973 - 2000

1997 - 1999
ny satsing innen kompetanseheving og bedriftsutvikling
informasjon og salg over internett
Sterk utvikling innen reiseliv og IKT.
1986/87
Kompetanseheving - kultur og naturbasert bedriftsutvikling
LTE (reiseliv) NFM (kultur) Marcus Data
(Lofoten Tourist Enterprises AS)
bærekraftig reiseliv
utdanning, konsulentarbeid
produktutvikling og -organisering
informasjon og salg
(Norsk Fiskeværsmuseum)
museumsutvikling
kulturvern
konsulentarbeid
bedriftsutvikling
utdanning
1985 - 1988
"Dataprosjekt i skolen"
Sørvågen skole ble her den første i Nordland som tok i bruk datateknologi i grunnskolen
1973 - 1982
"Lofotprosjektet" og "Moskenesprosjektet"
- En lokalsamfunnsorientert skole

Banebrytende pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid innen norsk skolevesen. Sørvågen skole ble her en viktig foregangsinstitusjon sammen med Universitetet i Tromsø og seks andre skoler i Lofoten.

Tilbake til "Lokalisering"

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no