Høgskoletilbud i Moskenes kommune

Til administrativt bruk for LTE:

Denne linken inneholder informasjon som kun er av administrativ interesse for LTE og firmaets samarbeidspartnere.


Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen og andre tilbud i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no