Reiselivsskolen i Lofoten

Kurslokalene:

Reiselivsskolen i Lofoten ligger i nyoppussede lokaler rett på kaikanten i "gamle Sørvågen" med utsikt over havna og fiskebruket. Lokalene er utstyrt med 20 datamaskiner med Windows 98, tilkoblet internett via en router. Skolen har også en fargeskanner, fargeskriver og videokanon. Mulighet for diverse kommunikasjonsopplegg med bl.a. webcam. Egen elevstue og kjøkkenfasiliteter. Eget bibliotek og lesestue med student-telefon i tilknytning til administrasjonskontoret, og med hovedvekt på reiselivslitteratur, lokal historie og kultur.

Datarommet
Fra biblioteket
Fra pause/møterommet
Tilbake til studentenes side

Tilbake til "Høgskoleutdanning"


Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen og andre tilbud i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no