Hva sier departementene?

Nøkkelord for distrikts- og lokalsamfunnsutvikling:

Kompetanse, miljø, kultur, småbedrifter, reiseliv, IT og forskningsbasert nyskapning og næringsutvikling ?

Hva sier så våre norske myndigheter om dette:


Tilbake til idegrunlaget

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no