Studiets innhold og oppbygging

Studiet er en ettårig samlingsbasert videreutdanning på fulltid. Studiested: Sørvågen i Lofoten.

Det kan søkes på ett av to studieformer:

Gruppe 1. Studentene bor på studiestedet Sørvågen i Lofoten og gjennomfører prosjektarbeid med utgangspunkt i lokale problemstillinger.

Gruppe 2. Studentene kommer til studiestedet Sørvågen i Lofoten på teori-samlinger, men bor utenfor studiestedet. De kan hente emner til prosjektarbeid fra andre lokalsamfunn.

Studieenheter og studieforløp:

Teoridelen og prosjektarbeidet skal tilpasses problem-stillinger og lokalsamfunn av forskjellige typer, og synlig-gjøre reiselivsnæringens betydning for samfunns-utviklingen.

Click her for å fortsette...
Tilbake


LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no