Reiselivet er i rask vekst...

Norsk konkurransekraft ligger i distrikt og lokalsamfunn. Framtida krever at vi viser omsorg for miljø og tradisjon.

Dette er et studium med omfattende interaksjon mellom studenter, lokalsamfunn og lokale aktører i et av Norges mest spennende reiselivs- og fiskeridistrikt.

Et studium for deg? ...

Klikk her for en nærmere beskrivelse av denne utdanningen.


LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no